Call center : (028) 3766 3333

recruitment

Sale supervisor

Sale supervisor

18/02/2021
TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT: CÔNG TY CỔ PHẦN TM-SX TÂN ÚC VIỆT - Lô 60 ...
Designer

Designer

04/08/2020
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER): CÔNG TY CỔ PHẦN TM-SX TÂN ÚC VIỆT ...
Area Sale Manager

Area Sale Manager

03/08/2020
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC (ASM): CÔNG TY CỔ PHẦN TM-SX TÂN ÚC VIỆT - ...
Designer

Designer

14/10/2019
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (DESIGNER): CÔNG TY CỔ PHẦN TM-SX TÂN ÚC VIỆT ...
Assistant Brand Manager

Assistant Brand Manager

14/10/2019
RECRUITMENT: Assistant Brand Manager - Marketing Department.
 
Call center